ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja judisk kultur och tradition genom att dela ut ett litterärt pris. Författare till såväl faktaböcker som skönlitteratur kan utses till pristagare. Priset är inte etniskt på så sätt att författaren måste ha judisk bakgrund. Styrelsen bestämmer prisets storlek. Priset bör vara i den storleksordningen att det blir uppmärksammat och på det sättet främjar judisk kultur och tradition. Priset delas ut under värdiga former och om möjligt i samband med en föreläsning av pristagaren. Såväl avkastningen på stiftelsens tillgångar som dess tillgångar får användas till främjande av ändamålet. Tillgångarna får dock inte användas i större omfattning än att priset kan delas ut i bibehållen omfattning under ett flertal år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Japhil Stiftelse
Organisationsnummer:802481-5097
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7637000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS