ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Malmö och Lunds Universitet eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Stipendiaterna ska ha visat på en särskild talang inom sitt område. Stiftelsen kan för nämnda ändamål bevilja stipendier, anslag till driftskostnader samt forskningskostnader inom tillämpliga forskningsprojekt, och även ge bidrag till anskaffning av utrustning i anslutning till sådan forskning. Bidrag kan beviljas som en delfinansiering till investeringar där det kan krävas flera finansiärer. Då anslag till forskning eller forskningsprojekt och/eller bidrag/ investeringar lämnas till anskaffningar förutsätts att finansiering inte kan ske på annat sätt. Ett större anslag eller bidrag kan beviljas vid enskilda tillfällen men ett projekt kan också stödjas genom upprepade årliga anslag om så skulle bedömas vara lämpligare. Anslag och bidrag kan också beviljas för mer än ett år i sänder när forskningen eller ändamålet i övrigt så kräver. Stiftelsen kan också utdela ett (1) årligt pris för att uppmärksamma framstående forskningsinsatser av en yngre forskare som bedriver forskning inom områdena miljö och klimat. Prissumman ska användas inom ramen för mottagarens forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jan Hain Stiftelse för vetenskaplig teknisk forskning inom miljö och klimat
Organisationsnummer:802482-1673
Adress:
  • Carnegie
  • Stortorget 9
  • 211 22 Malmö
Telefonnummer:040-665 52 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS