ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakligt ändamål är att främja vetenskaplig klinisk medicinsk forskning, framförallt sådana verksamheter som bedrivs vid Universitetssjukhusen i Malmö och Lund eller vad som kan komma att bli dess motsvarighet. Med vetenskaplig klinisk medicinsk forskning avses bl.a. sådan forskning som beräknas ge resultat som kan tillämpas i den kliniska verksamheten inom en förutsebar tidsperiod. Stiftelsen kan för nämnda ändamål bevilja anslag till driftskostnader samt forskningskostnader inom tillämpliga forskningsprojekt, och också ge bidrag till anskaffning av utrustning till sådan forskning. Bidrag kan också beviljas som en delfinansiering till investeringar där det kan krävas flera finasiärer. Då anslag till forskning eller forskningsprojekt och/eller bidrag/investeringar lämnas till anskaffningar förutsätts att finansiering inte kan ske på annat sätt. Ett större anslag eller bidrag kan beviljas vid enskilda tillfällen men ett projekt kan också stödjas genom upprepade årliga anslag om så skulle bedömas vara lämpligare. Anslag och bidrag kan också beviljas för mer än ett år i sänder när forskningen eller ändamålet i övrigt så kräver. Stiftelsen kan också utdela ett (1) årligt pris för att uppmärksamma framstående forskarinsatser av en yngre forskare verksam inom klinisk medicinsk forskning. Prissumman ska använda inom ramen för mottagarens forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jan Hain stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning
Organisationsnummer:802477-7941
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser
  • 20520 Malmö
Telefonnummer:040-667 65 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS