ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att verka i Jack Tyremans anda genom att ge utsatta personer, företrädesvis barn och unga, hjälp och stöd främja insatser för en hållbar miljö En person kan vara utsatt både genom att sakna ekonomiska resurser eller genom att vara socialt utstött. Hjälp kan ges ekonomiskt men också genom olika former av stöd insatser till enskild eller till grupper eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Stöd insatser kan exempelvis bestå av stöd till personer som drabbats av fattigdom och svält, hjälp till föräldralösa barn eller barn utan föräldrastöd (fadderverksamhet), stöd för att motverka mobbing på olika sätt, hjälp till volontärer eller volontärorganisationer som gör insatser för utsatta grupper eller att ge funktionshindrade möjlighet till en meningsfull fritid. En hållbar miljö kan främjas genom att ge bidrag till att minimera klimatpåverkan, att bevara naturresurser eller känsliga naturområden och andra liknande insatser. Uppräkningen är exemplifierande och det är styrelsen som vid varje enskilt tillfälle avgör hur stiftelsen bäst fullföljer ändamålet. Bidrag kan lämnas både till privatpersoner, grupper eller organisationer såväl inom som utom Sverige. Stiftelsen kan ge stöd genom egen verksamhet eller indirekt via grupper eller organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jack Tyremans Stiftelse
Organisationsnummer:802479-5604
Adress:
  • Aslögsvägen 2
  • 182 61 Djursholm
Telefonnummer:08-7554858
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS