ÄNDAMÅL

Till stiftande af ett Stipendium för välfräjdade Studerande af Norrlands nation vid Upsala Akademi […]. De framdeles blifvande Stipendiaterna kunna deraf vara i åtnjutande Fyra eller, i serdeles vigtigare fall, högst fem år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J.E. Turdfjaells stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-5998
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04  Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS