ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att: a) främja omsorg om behövande barn och ungdomar, genom att exempelvis lämna bidrag till projekt och verksamheter som hjälper dessa barn och ungdomar känna glädje och trivsel. Bidrag kan därvid lämnas till organisationer men även till enskilda initiativ, b) utge stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid högskola eller universitet med beaktande av att i. en jämn fordelning mellan kvinnliga och manliga studerande bör eftersträvas, ii. stipendierna fär avse studier och uppehälle men ej resor samt att iii. stipendiaterna vid tidpunkten for stipendiernas beviljande får ha uppnått en ålder om högst tjugosex år, c) främja och uppmuntra social hjälpverksamhet på gruppnivå, genom till exempel verksamhet vid äldre- eller andra former av gruppboenden. Detta for att möjliggöra for äldre och/eller sjuka att kunna göra utflykter, resor, att delta i högläsning och andra sammankomster eller att ge omvårdnad i form av till exempel hår- och ansiktsvård,fotvård, manikyr eller pedikyr, så att en glädjefylld och trevlig tillvaro ska uppnås. Bidrag kan därvid lämnas till organisationer men även till enskilda initiativ. Vid främjandet av ändamålen under a-c ovan ska området Kalmar län prioriteras. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Irene och Bo Adolfssons stiftelse
Organisationsnummer:802481-5899
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • Blaiseholmstorg 12
  • 106 70  Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS