ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är: – Att främja forskningar som ägnar sig åt synliggöra och sprida kulturella, historiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga etc arvet som skapades och utvecklades utav kvinnor. – Att vidareförmedla resultatet av dessa forskningar till olika organisationer, institutioner, föreningar och allmänheten över hela världen. – Att bilda medieversksamheter, exempelvis tv-kanal, tidsskrift, nyhetsbyrå, internetsajter etc samt akademier utifrån behov och stiftelsens resurser och möjligheter som skulle arbeta för att främja och utveckla ovannämnda punkterna. – Att försöka skapa relationer och samarbete mellan eventuella ovannämnda aktörerna d.v.s. organisationer, institutioner, föreningar etc över hela världen. – Att genomföra och främja arbeten som ägnar sig åt utbildning för kvinnor på alla möjliga nivåer över hela världen, exempelvis att främja arbeten för att öka skriv och läskunnighet bland kvinnor. – Att trycka och sprida olika material, exempelvis böcker, filmer, dokumentärer, broschyrer etc som berör kvinnor och jämstäldhet. – Att ständigt försöka väcka opinion gällande alla möjliga frågor, t.ex. sociala, ekonomiska, kulturella etc som berör jämställdhet där kvinnor utsetts och förtrycks. – Att ständigt försöka väcka opinion och öka medvetenheten i samhället gällande miljöfrågor samt problem som barn och ungdomar upplever. Verksamhet – Stiftelsens verksamhet skall vara att arbeta aktivt för att främja demokrati, jämställdhet och jämlikhet i samhället. – Stiftelsens verksamhet skall vara att bilda exempelvis medier och akademier för att aktivt arbeta och kunna genomföra sina ändamål

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Internationella Insamlingsstiftelsen Kultur och Media för Kvinnor
Organisationsnummer:802481-2185
Adress:
  • Helin Üzel
  • Hagalundsgatan 29 lgh 2202
  • 169 66 Solna
Telefonnummer:073-6103320
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS