ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst i världen, särskilt till förmån för flyktingar, samhällen som drabbats av befolkningsförflyttningar och offer för förtryck, konflikter och naturkatastrofer och att leverera sådan humanitär och annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion hos mottagarna. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte exempelvis genom att: 1.Engagera sig i utvecklingsarbete, fred, institutionsbyggande, återhämtningsprogram och annan verksamhet i samarbete med relevanta aktörer;2.Genomföra program i global katastrofhjälp, såsom att hjälpa offer för förtryck, våldsam konflikt och naturkatastrof;3.Bistå, omplacera, rehabilitera och skydda offer för förtryck och förföljelse och genom

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-2953
Adress:
  • The Park
  • Magnus Ladulåsgatan 3
  • 11865 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS