ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte har som ändamål att främja utbildning och vetenskaplig forskning av olika behandlingsmetoder av sjukdomar där man har drabbats av neurologiska eller inflammatoriska diagnoser. Förloppet kan vara akut eller utdraget under lång tid. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte genom att underlätta och ge ett stöd för drabbade och dess anhöriga genom att:

Främja forskning som verkar för att förbättra olika behandlingsmetoder av neurologiska eller inflammatoriska diagnoser.

Verka för att personer med neurologiska och inflammatoriska diagnoser skall få möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling och ges förbättrade levnadsvillkor. Detta skall ske genom att ge personer tillgång till näringstillskott i form av essentiella fettsyror, vitaminer och mineraler.

Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder som har liknande ändamål som insamlingsstiftelsen Your Life Center Stiftelsen såväl nationellt som internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Your Life Center Stiftelsen
Organisationsnummer:802482-2242
Adress:
  • Sturegatan 61 A
  • 702 14 Ã–REBRO
Telefonnummer:+46 (0)761 043859
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS