ÄNDAMÅL

/…/ att hjälpa barn och ungdomar som bor i utsatta områden i Stockholms län. Detta skall göras genom att förbättra deras levnadsvillkor och motverka så att dom inte hamnar i ett utanförskap. Stiftelsen skall även verka för att barn och ungdomar får meningsfulla fritidsaktiviteter och blir samhällsengagerade för på så sätt stärka deras framtid där stiftelsens ändamål är att
– Främja barns och ungdomars utbildning och utveckling i utsatta områden i Stockholms län.
– Verka för att barn och ungdomar inte hamnar i ett parallellsamhälle i Stockholms län.
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

/…/ utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nova Foundation
Organisationsnummer:802482-2291
Adress:
  • Miriam Thedros Abera
  • Viggholmsvägen 7
  • 127 43 Skärholmen
Telefonnummer:076-093 85 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS