ÄNDAMÅL

Stiftelsens övergripande ändamål är att ge människor en positiv syn på framtiden och öka deras möjligheter att på olika sätt påskynda utvecklingen mot en bättre framtid. Stiftelsen skall nå sitt syfte genom att dels sprida kunskap, dels ta del i verksamheter som är i linje med stiftelsens syften. Genom kunskapsspridningen skall människor, var för sig och gemensamt, genom seminarier och på annat sätt utbildas och inspireras att skapa framtiden. Särskilt gäller detta unga människor, såsom gymnasieelever. Utbildningen skall särskilt ta sikte på allmännyttiga tillämpningar av ny teknologi. Stiftelsen skall skapa Sveriges mest framtidsinriktade nätmötesplats

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Warp Institute
Organisationsnummer:802480-2798
Adress:
  • Nyström
  • Tranvägen 1B
  • 18247 ENEBYBERG
Telefonnummer:725383674
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS