ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med penningbidrag stödja, eller själv organisera, vetenskaplig forskning som bedrivs med medverkan av Jan-Erik Juto, eller i andra hand i hans anda. I första hand ska sådan forskning undersöka möjligheter med nasal nervstimulering vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, hjärtkärlsjukdom, reumatisk sjukdom, neurodegenerativ sjukdom och cancersjukdom.Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen till främjande av Jan-Erik Jutos forskning
Organisationsnummer:802480-3317
Adress:
  • Box 10306
  • 10055 Stockholm
Telefonnummer:723310709
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS