ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att lägga grunden för en fredlig framtid för barn och ungdomar genom: i. att direkt – och/eller indirekt genom Stichting War Child (eller annan organisation som övertar denna organisationens verksamhet) så länge nämnda ideella organisation fortsätter att driva eller av Stiftelsen kan antas driva sin verksamhet i enlighet med denna Stiftelses ändamål- erbjuda psykosocialt stöd, utbildning och skydd till barn i krigsdrabbade/konflikthärjade områden; ii. att vara en företrädare i Sverige för konfliktdrabbade barns och ungdomars rättigheter och intressen; iii. att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete; iv. att möjliggöra transferering av pengar som samlats in eller på annat sätt erhållits för detta ändamål till mottagarna; v. att insamla och mottaga bidrag i form av penninggåvor och att erhålla testamentariska gåvor, anslag och andra former av penningbidrag, i form av gåvoutfästelser, allmänna anslag, provisioner, livräntor, livförsäkringar eller andra medel och att använda och distribuera sådana bidrag i enlighet med villkoren i dessa stadgar; vi. att administrera och övervaka distributionen och fördelningen av de av Stiftelsen erhållna medlen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen War Child
Organisationsnummer:802479-5828
Adress:
  • Stora Nygatan 45
  • 11127 Stockholm
Telefonnummer:0709-210488
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS