ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt bistånd till patienter vid Södra Älvsborgs Sjukhus och som har fått sin sjukdom diagnosticerad före 25 års ålder. I andra hand kan medel tilldelas person som uppfyller paragrafens kriterier men som inte är patient vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Sjukdomen ska vara av väsentlig art och påverka patientens liv och hälsa. Sökanden ska inte uppbära kommunalt försörjningsstöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Y.O.U.N.G
Organisationsnummer:802479-8327
Adress:
  • Parkvägen 21
  • 513 33 Fristad
Telefonnummer:070-556 07 96
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS