ÄNDAMÅL

Voice4Change är en partipolitiskt och religiöst obunden icke-statlig organisation som främjar demokrati och mänskliga rättigheter genom att ge röst åt och verka för ett meningsfullt, fritt och aktivt deltagande av personer och grupper som diskrimineras utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder , religion, funktionsnedsättning eller könsidentitet. Voices4Change river barriärer som hindrar människor att göra sina röster hörda. Det kan handla om språkliga, psykologiska eller tekniska barriärer. Genom teater, musik, konst och media ges människor möjlighet att uttrycka sig, kräva sina rättigheter, väcka debatt och utmana fördomar, traditioner och sociala normer som hämmar utvecklingen av ett jämställt och demokratiskt samhälle. Ändamålet tillgodoses genom finansiella anslag till kultur- och kommunikationsinsatser i av styrelsen fastställda verksamhetsländer. Privatpersoner, ideella organisationer såväl som Voices4Change kan ara föremål för anslag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Voices4Change
Organisationsnummer:802479-8863
Adress:
  • Helenius gata 7
  • 54144 Skövde
Telefonnummer:076- 201 70 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS