ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för pånyttfödelsen av en respektfull och ömsesidig relation med Moder Jord och alla hennes varelser samt ett omhändertagande av elementens renhet. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för natur och människa i harmoni. Stiftelsens ändamål är att: Främja insatser vars fokus är i samklang med ett holistiskt perspektiv, det vill säga betonar vikten av helheten och det ömsesidiga beroendet av dess delar. Främja insatser som motverkar utanförskap, ensamhet eller liknande, gärna genom naturens kraft. Främja insatser som fokuserar på att låta människan bestämma om sin egen hälsa med exempelvis alternativ behandling och medicin främst i ett holistiskt perspektiv. Främja utbildning, utveckling och forskning i enlighet med syfte och ändamål. Främja insatser med ett förenande kulturellt perspektiv. Främja insatser med hållbar energiproduktion. Främja insatser som etablerar självförsörjande system och eliminerar avfall/förorening genom permakultur eller liknande. Främja insatser med fokus hållbarhet, det vill säga goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner, så som cirkulär ekonomi eller liknande. Samverka med andra stiftelser och organisationer. Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål. Driva egna insatser i enlighet med syfte och ändamål. Hyra, köpa, äga, driva och sälja mark eller fastigheter som används i syfte att verka för stiftelsens syfte och ändamål. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska-och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Vita Korpen
Organisationsnummer:802482-0402
Adress:
 • Johan Manse
 • Blåklocksstigen 78
 • 153 31 Järna
Telefonnummer:0736-41 53 14
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS