ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge understöd till föreningar och organisationer i Sverige som behöver extra resurser för att ge barn med särskilda behov möjlighet att utöva idrott. Med särskilda behov syftar man på barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stiftelsen skall även verka för kunskapsspridning och opinionsbildning kring frågor som rör barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har särskilda behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Viggo Foundation
Organisationsnummer:802478-3816
Adress:
  • Blecktornsgränd 1
  • 118 24 Stockholm
Telefonnummer:070-752 76 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS