ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att insamla medel för att möjliggöra vård för barnen i områden utan utbyggd, adekvat vårdinfrastuktur, inklusive genom utnyttjande av digitala lösningar för att tillgodose vårdbehovet. Genom insamlade medel kan utrustning och kompetens för digital vård införskaffas och erbjudas dessa barn. Utrustning och kompetens för digital vård kan också, via stiftelsens försorg tillställas områden med akut förhöjt behov av tillgång till vård. Vidare kan medel anslås för möjliggörande av en meningsfull, aktiv rekreation för barn som av medidnska skäl ej har möjlighet att tillgodogöra sig konventionell aktiv semester.Stiftelsen förbehåller sig rätten att agera på global nivå, men prioriterade insatser gällande digital vård för barn, samt möjlighet till meningsfull rekreation för barn kommer främst atttillämpas i Europa och i Afrika, antingen genom stiftelsens egen försorg, eller i samarbete med lämpliga samarbetspartners.Stiftelsen syftar även att verka för informationsspridning och utbildning kring de möjligheter som digitalisering medför för förutsättningarna till god, ändamålsenlig och adekvat vård iområden utan uppbyggd vårdinfrastruktur eller där vårdinfrastrukturen blir otillräcklig på grund av akut förhöjt vårdbehov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Vera Foundation
Adress:
  • Vera Health Scandinavia AB
  • Riddargatan 16
  • 114 51 Stockholm
Telefonnummer:076-6487752
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS