ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt främja de som arbetar med socialt arbete. Detta för att understödja deras undervisning och utbildning där stiftelsens ändamål är att: – Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte. – Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens område. – Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt. – Dela ut stipendium till personer som betytt mycket för behövande vuxna och ungdomar. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. [.] att använda inkomna medel på annat sätt som bidra till stiftelsens avser stöd i juridisk process.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Telleby verkstäder
Organisationsnummer:802481-8364
Adress:
  • Åsvägen 3
  • 147 63 Stockholm
Telefonnummer:072-711 55 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS