ÄNDAMÅL

I Syfte att verka för att främja regenerativa jordbruk till högavkastande med innovativa organiska odlings- och lantbrukssystem: Stiftelsen kommer att stödja projekt och initiativ som främjar och utvecklar regenerativa produktionsmetoder inom lantbruk, skog, vattenbruk och odling. Dessa system syftar till att minimera utsläpp av klimatgaser och förbättra resiliensen mot klimatförändringar samt ökad folkhälsa. Stiftelsen kommer att främja utbildning och forskning som är inriktad på att stödja och utveckla regenerativa produktionsmetoder och andra relevanta områden som är kopplade till dess syfte och mål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Svensk skog och jord
Organisationsnummer:802482-4982
Adress:
  • PostgÃ¥rden 1
  • 548 93 LYRESTAD
Telefonnummer:0700 925 805
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS