ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att samla in pengar, projektera och bygga, driva och förvalta
Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand utifrån följande ändamål:
1. Sprida kunskaper och upplevelser om hela Bohuslänska stenlandskapet från urtid till nutid med stenhuggarepoken som lokalanknytning.
Verksamheten tar sin utgångspunkt inom fyra huvudområden:
– Geologi och Natur
– Konst
– Kulturarv
– Nu- och framtida stennäring
2. Utgöra en kreativ mötesplats för forskning, utveckling och kunskapsöverföring avseende stenlandskapet som potentiell resurs i samtiden, i samspel mellan akademi, näring, föreningsliv och lokala aktörer
3. Utgöra en attraktiv besöksanläggning som lyfter fram det bohuslänska stenlandskapet som ett internationellt turistmål, ett upplevelsecentrum för sten, vägvisare ut i stenlandskapet samt en institution med internationell utblick.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Stenens Hus
Organisationsnummer:802482-2440
Adress:
  • Sotenäs kommun
  • Parkgatan 46
  • 456 80 Kungshamn
Telefonnummer:0706-521099
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS