ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i överenskommelse med globala ramverk för mänskliga rättigheter och hållbar urban utveckling, stärka utsatta gruppers ställning, förutsättningar och deltagande i urban utveckling över hela världen. Stiftelsen ska arbeta för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle med utgångspunkt i urbana miljöer.

Stiftelsens ändamål skall främjas genom huvuduppgifter:
a. att samarbeta med och stötta organisationer från civilsamhället, offentlig och privat sektor, genom utbildning, processledning, kunskapsutbyte, kapacitetsbyggande och eventuellt finansiellt projektstöd
b. att utveckla metoder, verktyg och utbildningsmaterial i linje med ändamålet riktat till yrkesverksamma, invånare och akademi
c. att leda och/eller stötta samarbetsparters vid implementering av inkluderande design och planeringsprocesser
d. att kommunicera, medvetandegöra och bedriva påverkansarbete i linje med ändamålet

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Shared City Foundation
Organisationsnummer:802482-4115
Adress:
  • Tove Levonen
  • Kristinehamnsgatan 22
  • 12344 Farsta
Telefonnummer:073-6544741
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS