ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att införskaffa mark, upprätta adekvata byggnader och driva verksamhet inom projektet Saga Village, främst inom Sverige och senare utomlands.

Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för Saga Village.

Stiftelsens ändamål är att:

Främja insatser och verksamheter med fokus på träning, utbildning, rekreation, konst och musik med integration av människor med eller utan funktionsvarianter, möten mellan generationer, hälsa och friskvård, hantverk, ekologisk odling, hälsosam matlagning, konserter, musikaler, teater, kultur och lokalt småföretagande.

– Främjar insatser och verksamheter med fokus på funktionshindrades integration i samhället.

– Främja insatser och verksamheter som tillför bättre hälsa för personer med funktionsvarianter i enlighet med syfte och ändamål.

– Främja insatser och verksamheter som innebär bättre hälsa psykiskt och fysiskt för barn och ungdomar i enlighet med syfte och ändamål.

– Främja insatser och verksamheter som gynnar eller skapar förutsättningar för integration och gemenskap i enlighet med syfte och ändamål.

– Främja insatser och verksamheter med inriktning mot att installera internationella träningsmetoder för funktionshindrade personer i Sverige.

– Främja insatser och verksamhet för utsatta individer, målgrupper och/eller organisationer som upplever en begränsad tillgänglighet till samhällets resurser till vardags.

– Verka som ett information och funktionscenter där resurser och kunskap samlas.

– Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.

– Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.

– Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

– Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

/…/ utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Saga
Organisationsnummer:802482-2606
Adress:
  • Veronica Cabrera
  • Funbo-Lövsta 52
  • 741 77 Uppsala
Telefonnummer:0709-778845
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS