ÄNDAMÅL

I syftet att hedra minnet av Elisabet Christina Östergren, men framför allt i syfte att till förmån för barn, ungdomar och unga vuxna och familjer medverka till att både på kort och lång sikt förbättra levnadsbetingelserna i Nepal och andra asiatiska länder men också att bistå vid naturkatastrofer och i fall då t.ex. barns och ungdomars rättigheter blir åsidosatta av de styrande i landet. Stiftelsen ska tillgodose de i ingressen angivna syftena och där angiven destinatärkrets genom att med sina tillgängliga resurser och i egen regi eller i samverkan med lokalt verksamma organisationer och stiftelser, genom ägande eller på annat sätt ägna sig åt drift av barnhem, dagverksamhet, skolor och tillhandahållande av bostäder, försörjningsstöd men också genom att dela ut stipendier eller på annat sätt bekosta studier och yrkesförberedande utbildningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Rise-Up
Organisationsnummer:802479-9069
Adress:
  • Erik Wilhelmsson
  • Hemstigen 18
  • 553 38 Jönköping
Telefonnummer:070-519 76 67
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS