ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Rättviseförmedlingen skall, med stöd av insamlade medel sprida kunskap och synliggöra kompetens för att korrigera skevheter och verka för en rättvis representation i samhället. Stiftelsen kan använda medel för att stödja övriga ändamål som bidrar till insamlingsstiftelsens syfte. Verksamheten skall bedrivas så att intäkterna i största möjliga mån går till att stödja stiftelsens huvudsakliga syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Rättviseföremedlingen
Organisationsnummer:802479-8335
Adress:
  • Slottsbacken 8
  • 111 30 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS