ÄNDAMÅL

[.] förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer, arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd, uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap att ge bistånd och en universell känsla av solidaritet gentemot alla som behöver stiftelsens skydd och stöd.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att bedriva humanitärt arbete avseende akut katastrofhjälp i, och beredskap inför, väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra nödsituationer nationellt och internationellt, minskar risker och stärker motståndskraft samt främja internationell humanitär rätt och humanitära värderingar. Stiftelsen ska särskilt förmedla bistånd och skydd för personer som drabbas av väpnade konflikter samt för personer som drabbas av naturkatastrofer och andra nödsituationer. Stiftelsen kan även verka för sitt syfte på andra sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen OperationAid Foundation
Organisationsnummer:802482-2739
Adress:
  • Sibyllegatan 51
  • 114 43 Stockholm
Telefonnummer:070-604432
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS