ÄNDAMÅL

3. Stiftelsen har som ändamål att genom utdelande av stipendier främja studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården. Stipendierna skall lämnas till deltagande i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands och endast undantagsvis till deltagande i allmän konferensverksamhet. Sökanden skall noggrant ange det utbildnings- eller fortbildningssyfte som föranleder resan och skall efter återkomsten lämna redogörelse för hur syftet med resan har uppfyllts.Medel för stipendierna skall i första hand tas ur medlens avkastning, men får tas även ur kapitalet. Avkastning på kapitalet får användas för kostnader för förvaltning av stiftelsen.4. Stiftelsen får ta emot gåvor och bidrag som främjar dess ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads Fond för internationell samverkan inom kulturmiljövården
Organisationsnummer:802018-0371
Adress:
  • Kungliga Vitterhetsakademin
  • Box 5622
  • 114 86 Stockholm
Telefonnummer:08-440 42 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS