ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen fördelas av direktionen på ett antal stipendier och årliga understöd åt behövande, svenska undersåtar. Stipendierna avse bidrag till uppfostran och utbildning vid akademier, krigsskolor eller andra läroanstalter och tilldelas samma person för högst tre år, varefter innehavaren kan efter ny ansökan en eller flera gånger ånyo erhålla stipendiet dock endast för ett år i sänder. Vid ansökan om stipendium skall sökandens behov av bidrag styrkas, ävensom att han skötsamt bedriver sina studier. Understöd tilldelas företrädesvis ålderstigna eller sjuka kvinnor och får åtnjutas så länge understödstagaren är i behov därav. Stipendier och understöd kunna tilldelas såväl män som kvinnor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Lotten Reuterskiölds Stipendie- och Understödsfond
Organisationsnummer:802002-7903
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Ladda ner ansökan
GDPR: INFORMATION SAKNAS