ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att öka kunskaperna om jämställdhet i samhället. Verksamheten inriktar sig i första hand på livet utanför skola/arbete, dvs. främjande av jämställdhet under fritiden, lokalkt, nationellt och internationellt. Vår vision är att alla ska ha samma möjligheter att finna, utveckla och bibehålla fritidsintressen oavsett kön.Stiftelsen ska arbeta med metodutveckling, metodspridning, utbildning, opinionsbildning samt egna aktiviteter/verksamheter inom fältet jämställdhet, jämlikhet och inkludering.stiftelsen äger också rätt genom andra åtgärder än nu nämnda att förverkliga sitt ändamål.Stiftelsen kan bedriva sin verksamhet med de medel som av stiftaren tillskjutits vid stiftelsens bildande och med de ytterligare medel som erhålls genom bidrag, gåvor, insamlingar, testamentoriska förordnanden, från utomstående eller på annat sätt. Stiftelsen kan, i egen regi eller i bolag bedriva näringsverksamhet som främjar ändamålet.Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom oss upprättat upprop som ska tillkännages genom offentliggörande på Crossing Boardes hemsida, sociala medier samt genom nyhetsbrev och mejlutskick från styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Make Equal
Organisationsnummer:802477-6356
Adress:
  • Swedenborgsgatan 24
  • 118 27 Stockholm
Telefonnummer:073-6105215
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS