ÄNDAMÅL

[Vi förordnar pengar som inflyter efter ett upprop av oss som främjar följande ändamål:Insatser för motion och miljö på och kring öarna Utö och Ålö.][Insamlingsstiftelsens skall tillgodose de i ingressen angivna insatserna under en period av minst 10 år genom att erbjuda sponsorer att med ekonomiska bidrag medverka till att stimulera insatser för motion och miljö. Av de bidrag som inkommer ska en del gå till att täcka kostnader för administration och kommunikation.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö
Organisationsnummer:802480-8639
Adress:
  • Alléviken 1
  • 130 56 Utö
Telefonnummer:734248423
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS