ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall fokusera insatserna på låginkomstländer genom att på olika sätt samla in medel och stödja arbetet med att
– medvetandegöra hälso- och sjukvårdssystem inklusive sjukvårdsinrättningar, medicinska lärosäten samt myndigheter om betydelsen av snabba adekvata åtgärder i samband med hotande vitalfunktioner
– förbättra tillgångligheten till, och kvaliteten på, anestesi- och intensivvård samt akutsjukvård
– förbättra tillgängligheten till, och kvaliteten på vård av graviditets- och förlossningsassocierade tillstånd och sjukdomar, inklusive neonatalvård
– agera för ökat samarbete mellan sjukvårdspersonal och andra aktörer inom samma fokusområden som stiftelsen
– öka sjukvårdspersonals kunskap om globala hälsofrågor och de associerade socioekonomiska konsekvenserna av suboptimal hälsovård
– bedriva forskning inom stiftelsens fokusområden

Stiftelsens syfte skall uppfyllas genom
– Att arrangera kurser och utbildning
– Ömsesidiga utbyten mellan Sverige och andra länder
– Forskning och kvalitetsförbättring
– Informationsspridning
– Inspirera och utveckla specialistläkarföreningar eller motsvarande
– Patientsäkerhetsarbete, riktlinjer och checklistor
– Tillhandahålla utrustning och utbilda dess användare
– Andra sätt som efter styrelsens beslut bedöms främja stiftelsens syfte

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Life Support Foundation
Organisationsnummer:802477-9061
Adress:
  • BrÃ¥vallagatan 6, 5 tr
  • 113 36 Stockholm
Telefonnummer:070-597 64 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS