ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall fokusera insatserna på låginkomstländer genom att på olika sätt samla in medel och stödja arbetet med att- medvetandegöra hälso- och sjukvårdssystem inklusive sjukvårdsinrättningar, medicinska lärosäten samt myndigheter om betydelsen av snabba adekvata åtgärder i samband med hotande vitalfunktioner- förbättra tillgångligheten till, och kvaliteten på, anestesi- och intensivvård samt akutsjukvård- förbättra tillgängligheten till, och kvaliteten på vård av graviditets- och förlossningsassocierade tillstånd och sjukdomar, inklusive neonatalvård- agera för ökat samarbete mellan sjukvårdspersonal och andra aktörer inom samma fokusområden som stiftelsen- öka sjukvårdspersonals kunskap om globala hälsofrågor och de associerade socioekonomiska konsekvenserna av suboptimal hälsovård- bedriva forskning inom stiftelsens fokusområdenStiftelsens syfte skall uppfyllas genom- Att arrangera kurser och utbildning- Ömsesidiga utbyten mellan Sverige och andra länder- Forskning och kvalitetsförbättring- Informationsspridning- Inspirera och utveckla specialistläkarföreningar eller motsvarande- Patientsäkerhetsarbete, riktlinjer och checklistor- Tillhandahålla utrustning och utbilda dess användare – Andra sätt som efter styrelsens beslut bedöms främja stiftelsens syfte

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Life Support Foundation
Organisationsnummer:802477-9061
Adress:
  • Bråvallagatan 6, 5 tr
  • 113 36 Stockholm
Telefonnummer:070-597 64 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS