ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att med tydligt fokus på barn agera till förmån för barns rättigheter och säkerställa barns mentala och fysiska välmående i väl fungerande miljöer, inom så väl som utom Sverige. Stiftelsen ska aktivt stödja innovationer och utvecklingsinsatser som motverkar psykisk ohälsa, för barn idag och i framtiden för rätten till en god framtid i välfungerande samhällen.Stiftelsen ämnar driva egna projekt samt stödja individer och organisationer vars inriktning och projekt aktivt verkar till att främja barns psykiska och fysiska hälsa. Stiftelsens ändamål är att:- Främja projekt kring aktivt agerande för lustfyllt, luststyrt och självmotiverande lärande för barns ökade hälsa, välmående och utveckling. – Främja de insatser som stödjer barns mentala, fysiska och sociala utveckling.- Främja projekt som ökar tillgängligheten av stöd kring psykiskt stöd för barn.- Främja projekt som demokratiserar stöd till mental support och minskar stigman som finns kring psykisk ohälsa.- Genom god kommunikation sprida budskap och kunskap om barns välmående och hälsa.- Öka empati, acceptans och tolerans mellan barn och inom familjer för våra olikheter och mångfald för att bygg framtida världsmedborgare.- Främja ledarskap för innovation, utveckling och lärande samt ökad förmåga att genomföra samskapande förändringsprocesser.- Främja spridning av goda exempel och lyckade resultat för ökad tydlighet, tillgänglighet och transparens.- Främja utbildning, forskning och innovation inom mental hälsa och psykiskt stöd för barn.- Att dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål inom så väl som utom Sverige.- Att samverka med stiftelser, företag, myndigheter och organisationer inom så väl som utom Sverige.- Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Kidnova
Organisationsnummer:802481-6756
Adress:
  • Kidnovation AB
  • Norrsken House, Jarlsgatan 57 C
  • 11355 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-8231085
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS