ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är i prioriteringsordningen att: 1. Främja tillblivelsen av Jo-JoTåg konceptet och då detta har realiserats 2. Stödja spridandet av konceptet Jo-JoTåg, i Sverige och globalt. Syfte 1. Kan t. ex. främjas genom forsknings- och utvecklingsbidrag, reklam och marknadsföring, expertutredningar och analyser. Här kan det bli nödvändigt att stiftelsen skapar ett stiftelseägt bolag för den faktiska verksamheten. Syfte 2. Detta stöd a) kan ske genom bidrag till tågoperatörer inom Jo-JoTåg konceptet. Sådant bidrag ska då medföra att turister (ej svenska medborgare) i Sverige kan åka gratis, eller till lägre kostnad på Jo-joTåget. Finns medel kan om styrelsen anser så stöd b) också gå till att subventionera biljettkostnaden, helt eller delvis, för olika kategorier resande, typ äldre, yngre, handikappade, studerande mm. Stöd a) och b) kan avse resor på vissa tider och avse ett fåtal resor eller en begränsad tid, t. ex. sommartid eller mitt på dagen eller liknande. På resebevis, biljett eller liknande ska framgå att resan stöds av Stiftelsen Jo-JoTåg

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Jo-Jo Tåg
Organisationsnummer:802481-3407
Adress:
  • Johan Nordlander
  • Tokelbergsgatan 8
  • 582 25 Linköping
Telefonnummer:070-7195594
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 044 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS