ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling av hydroponisk odling på land eller i Mälaren respektive Östersjön för att på så sätt möjliggöra ny hållbar storskalig växtodling i form hydroponisk teknologi där stiftelsens ändamål är att

– Främja forskning och utveckling för att förbättra hydroponisk odling.
– Verka för utvecklingen av hydroponik växtodling inomhus och utomhus.
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse/förvaltare beslutar om anslag alternativt stöd av de samlade resurserna tillsammans med avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Gott Vatten
Organisationsnummer:802482-2366
Adress:
  • Östra Viggeby 14
  • 647 93 Mariefred
Telefonnummer:070-729 55 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS