ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter utifrån en kristen värdegrund och människovärdesprincipen.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristerna ABs (559004-8293) klienter och arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt genom rättsprocesser, opinionsbildning, rapporter och projekt eller motsvarande, med det ovan agnivna syftet, med särskilt fokus på ärenden som rör mänskliga rättigheter, utifrån den verksamhetsplan som styrelsen beslutat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter
Organisationsnummer:802481-4538
Adress:
  • Axel Johanssons gata 6
  • 754 50 Uppsala
Telefonnummer:018-7505211
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS