ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja omsorg om samt att stödja och hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Stiftelsen vill främja vetskapen inom området psykisk ohälsa och stressprevention samt värna om människors inre värde. Stiftelsen vill arbeta för att människors välmående ska utvecklas positivt samt att stress ska minska i samhället. Detta görs genom att stiftelsen med insamlade medel arbetar inom olika projekt för att ändamålet ska uppfyllas där stiftelsens ändamål är att:- Främja nya utbildnings och forskningsmetoder inom psykisk ohälsa.- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Mental Hälsa
Organisationsnummer:802481-8356
Adress:
  • Styrmansgatan 16
  • 114 54 Stockholm
Telefonnummer:070-450 88 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS