ÄNDAMÅL

Syftet är att med insamlade medel och dess avkastning ge ekonomiska bidrag till behövande mindre företag, föreningar och organisationer med likviditetsproblem i samband med nationella krissituationer. Stiftelsen skall därutöver kunna lämna bidrag till privata vårdgivare och samhällsnyttiga verksamheter som stöd för deras respektive verksamhet. Bidrag skall erläggas i form av anslag efter ansökan från den eller de behövande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Krisfonden
Organisationsnummer:802481-5063
Adress:
  • Box 3249
  • 103 64 Stockholm
Telefonnummer:+44 78 275 09 544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS