ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för folkhälsofrämjande innovationer som förebygger ohälsa hos människor, djur samt växter. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar stiftelsens syfte och ändamål. Stiftelsens ändamål är att: Främja insatser, sa° som skapandet av produkter och innovativa strategier, vilka preventivt leder till en god folk- och djurhälsa. Främja cirkulära tjänster och stärka grundläggande ekosystemtjänster i ett recilient och hållbart samhälle. Främja insatser med inriktning mot hållbar vattenhushållning och som hindrar vatten att bli kontaminerat av kemikalier och patogena mikroorganismer. Främja insatser som minskar kemikalieberoendet i samhället. Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål. Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige. Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål. Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål. Främja egna och andras verksamheter i enligt med syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för hälsofrämjande innovationer
Organisationsnummer:802481-7937
Adress:
 • Lars Sonesson
 • Harneskgränden 4
 • 226 48 Lund
Telefonnummer:073-3228282
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS