ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för folkhälsofrämjande innovationer som förebygger ohälsa hos människor, djur samt växter. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar stiftelsens syfte och ändamål. Stiftelsens ändamål är att:

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för hälsofrämjande innovationer
Organisationsnummer:802481-7937
Adress:
  • Lars Sonesson
  • Harneskgränden 4
  • 226 48 Lund
Telefonnummer:073-3228282
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS