ÄNDAMÅL

Stödja neurologisk forskning och att för detta ändamål insamla medel. Stiftelsen skall också bidraga till personalutvecklande och personalutbildande ändamål inom ramen för Neurologiska klinikens verksamhet. Stiftelsens medel skall utdelas för bestridande av kostnader för forskning och personalutvecklande verksamheter i enlighet med respektive donators önskan. Styrelsen äger för dessa ändamål att förfoga över stiftelsens kapital. Inom stiftelsen kan donerade belopp avskiljas som separat fond med ansökningsförfarande och ändamål med forskningsinsatsen i enlighet med donators önskan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Neurologisk Forskning
Organisationsnummer:857205-5781
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS