ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling av utsläppsfria transportalternativ. Stiftelsen skall även verka för att sjöfarten och landtransporten ställer om till elbilism för att på så sätt främja utvecklandet och utbyggandet av laddningsinfrastruktur som är anpassade för marina miljöer, i synnerhet på bilfärjor där stiftelsens ändamål är att.

– Främja forskning och utveckling utbyggandet av laddningsinfrastrukturen så att den blir anpassade för marina miljöer, i synnerhet på bilfärjor.
– Verka för utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen i marina miljöer, i synnerhet på bilfärjor.
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse/förvaltare beslutar om anslag alternativt stöd av de samlade resurserna tillsammans med avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Marine Charging Point Ab Oy
Organisationsnummer:802482-2416
Adress:
  • Tavastgatan 45
  • 118 24 Stockholm
Telefonnummer:0700-50 86 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS