ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns vård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsens medel får dock inte användas för barn- och ungdomssjukhusets normala drift. Stiftelsen skall i stället stödja särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Stöd kan lämnas till barnen och deras föräldrar i anslutning till vården. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning lämnas till anställda och personalgrupper inom barn- och ungdomssjukhuset. Stöd kan utgå antingen som penningbidrag eller genom att stiftelsen överlämnar lämplig gåva via sjukhushuvudmannen för barn- och ungdomssjukhuset.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus
Organisationsnummer:857209-4004
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS