ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja social hjälpverksamhet. Ändamålet ska i huvudsak tillgodoses genom att Stiftelsen, vid var tid och med beaktande av samhällsutvecklingen, ska motverka hemlöshet eller socialt utanförskap och genom sysselsättning och opinionsbildning eller på liknande sätt förändra attityder gentemot hemlösa och personer i socialt utanförskap. Stiftelsen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden. Ändamålet ska främjas genom att Stiftelsen betalar ut bidrag ur Stiftelsens förmögenhet efter prövning av styrelsen. Utöver direkta bidrag till behövande kan Stiftelsens förmögenhet användas till projekt, som kan drivas och genomföras av Stiftelsen själv eller av Stiftelsens helägda eller kontrollerade associationer, med inriktning på forskning, utbildning, opinionsbildning, sysselsättning för hemlösa och socialt utsatta eller bidrag till organisationer och sociala företag som arbetar med att bidra till Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Faktum
Organisationsnummer:802479-4953
Adress:
  • Chapmans Torg 1
  • 414 54 Göteborg
Telefonnummer:031-632290
E-post:ase@faktum.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS