ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja ett bättre klimat, för en god och hälsosam miljö för nuvarande och efterkommande generationer. Stöd ges även annat som generar ökad biologisk mångfald, och en mer hållbar resursanvändning. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel till att utdela anslag till personer och/eller organisationer. Som genom vetenskaplig forskning utbildning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Medel utges till den eller dem styrelsen utser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen EVO
Organisationsnummer:802480-1014
Adress:
  • Stöckel 170
  • 90581 Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS