ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att utveckla och öka användandet av förnyelsebar energi, både på land och marint. Stiftelsen ämnar stödja insatser frånn personer och organisationer med avsikt att leda till attraktiva samhällen med framtidens energikällor inom såväl som utom Sveriges gränser där stiftelsens ändamål är att:. Främja utvecklingen av förnybar energi.. Stödja ett ökat användande av förnyelsebar energi.. Främja omställningen från fossilbaserat till förnybart drivmedel.. Främja insatser som fokuserar på ett hlllbart uttag av jordens resurser.. Främja ett hällbart samhällsbyggande och samhällsbevarande åtgärder.. Främja utbildning och forskning inom förnyelsebar energi.. Dela ut Stipendium till personer som verkar i enlighet med syftet.. Att samverka med andra stiftelser inom såväl som utom Sveriges gränserStiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina Insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fyslska- och juridiska personer genom ettansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för framtidens energi
Adress:
  • Strömstigen 6
  • 149 51  Nynäshamn
Telefonnummer:0720-308320
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS