ÄNDAMÅL

Kapitalets avkastning skall, i den mån det icke åtgår till skatter eller förvaltningskostnader, användas som bidrag tilla) vård av behövande ålderstigna eller sjuka medlemmar eller pensionstagare i Magistratens i Gävle Änke- och Pupillkassa, Understödsförening samtb) främjande av vård och fostran eller utbildning av barn till medlemmar eller pensionstagare i nämnda förening.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen CW Berggrens minnesfond
Organisationsnummer:885000-7140
Adress:
  • Box 1194
  • 801 36 Gävle
Telefonnummer:026-17 67 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:145 962 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS