ÄNDAMÅL

Kapitalets avkastning skall, i den mån det icke åtgår till skatter eller förvaltningskostnader, användas som bidrag till
a) vård av behövande ålderstigna eller sjuka medlemmar eller pensionstagare i Magistratens i Gävle Änke- och Pupillkassa, Understödsförening samt
b) främjande av vård och fostran eller utbildning av barn till medlemmar eller pensionstagare i nämnda förening.

Ändamålet ändrat enligt Kammarkollegiets beslut 2022-04-05
Kapitalet och avkastningen skall, i den mån det icke åtgår till skatter eller förvaltningskostnader, användas som bidrag till
a) vård av behövande ålderstigna eller sjuka rådmän eller lagman i Gävle tingsrätt eller sådana f.d. rådmän eller f.d. lagman i Gävle tingsrätt som avgått med pension samt änkor till avlidna rådmän och lagman i Gävle tingsrätt; samt
b) främjande av vård och fostran eller utbildning av barn till rådmän eller lagman i Gävle tingsrätt eller sådana f.d. rådmän eller f.d. lagman i Gävle tingsrätt som avgått med pension.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen CW Berggrens minnesfond
Organisationsnummer:885000-7140
Adress:
  • Box 1194
  • 801 36 Gävle
Telefonnummer:026-17 67 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS