ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens övergripande ändamål är att hjälpa individer som utsatts för ohälsa och traumatiska upplevelser. Insamlingsstiftelsen skall verka för att öka allmänhetens och näringslivets medvetenhet om effektiviteten av alternativa och komplementära hälsometoder till hjälp mot psykisk och somatisk ohälsa. Insamlingsstiftelsens ändamål är vidare att kontinuerligt hjälpa företag och organisationer, företrädesvis i Sverige, till att bli mer hälsosamma i bemärkelsen friska och välmående medarbetare. Insamlingsstiftelsen ska framför allt uppnå sitt övergripande ändamål genom att verka för:

Främja forskning, utbildning och utveckling samt insamlingen av data som går i enligt med det övergripande ändamålet.
Främja insatser som riktar sig till förebyggande åtgärder, utbildning och utvecklande av metoder som går i enlighet med det övergripande ändamålet.
Främja insatser som sprider kunskap om utveckling och forskning i enlighet med det övergripande ändamålet.
Främja kvalitets- och mätverktyg som går i enlighet med det övergripande ändamålet.
Främja åtgärder i företag och organisationer för ökad hållbarhet i enlighet med syftet.

Insamlingsstiftelsen ämnar, utöver att bedriva egna insatser, stödja personer och organisationer, genom samverkan, bidrag eller stipendium.

Insamlingsstiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Berget och Biet
Organisationsnummer:802482-4685
Adress:
  • Tomas Enhager
  • Kockumsgatan 8 lgh 1201
  • 211 42 Malmö
Telefonnummer:0735-343332
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS