ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att stödja barn och ungdomar som lever i en socialt utsatt miljö så att dom får dom bättre förutsättningarna att kunna förbättra sin sociala- och hälsosituation i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ukraina. Detta skall göras genom att stödja personer och organisationer som arbetar med utbildning och utveckling med socialt utstötta barn och ungdomar. Stiftelsens ändamål är att:

– Främja utbildning som verkar för barn och ungdomars välbefinnande.
– Främja utvecklingsprojekt som förbättrar den sociala- och hälsosituationen för barn och ungdomar
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarade eller på anat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse/förvaltare beslutar om anslag alternativt stöd av de samlade resurserna tillsammans med avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Baltic Sea Children Charity Foundation
Organisationsnummer:802482-2358
Adress:
  • Peter Davidsson
  • Mörbyhöjden 20
  • 182 32  Danderyd
Telefonnummer:072-218 74 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS