ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas såsom bidrag för anställande av en Caritas-syster. Skulle sjuksköterskebyrån upphöra, får avkastningen uppbäras av annan motsvarande inrättning för ifrågavarande ändamål. (Avkastningen användas av församlingens diakonissa till vård och hjälp av behövande sjuka, i första hand sådana tillhörande pauvres honteux.)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hildegard Hedströms stiftelse
Organisationsnummer:855101-7786
Adress:
  • Vasa Församling
  • Vasa Kyrkoplan 1
  • 411 27 Göteborg
Telefonnummer:031-7318670
E-post:vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:278 066 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS