ÄNDAMÅL

Fonden ska utdelas till fattiga och behövande inom Hova kommun och som av kommunalnämnden anses vara i behov av hjälp. Med Hova kommun avses de kommungränser som gällde vid upprättandet av testamente. Medlen får således användas endast till utdelning till behövande bosatta inom gamla Hova kommuns område.Endast den årliga avkastningen av fonden får användas men den årliga räntan ska läggas till kapitalet under en tid av tio år därefter får räntan användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilma och Gustaf Olofssons Stiftelse
Organisationsnummer:866001-0904
Adress:
  • Gullspångs kommun
  • Box 80
  • 548 22 Gullspång
Telefonnummer:0506-
E-post:anders.bernhall@toreboda.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:229 867 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS