ÄNDAMÅL

Intäkterna från denna stiftelses kapital ska användas för att tilldela /./ utmärkelser /…/, antingen som erkännande av enastående vetenskapliga prestationer eller till stöd för relevanta forskningsprojekt.

Hedwigstiftelsens syfte och uppdrag /…/ är att främja och stödja kvinnor på nya lovande sätt att omfamna de vetenskapsområden, i första hand naturvetenskaperna, vilka är nödvändiga för att förbättra förutsättningar och utveckling för mänskligt liv och samexistens och som med sina arbete väsentligt bidrar till att de önskade målen uppnås.

För de utmärkelser som tilldelas Hedwigstiftelsen (inklusive beviljande av forskningsfonder, men som bör äga rum i erkännande av redan avslutade vetenskapliga prestationer), bör följande regler gälla:
Utmärkelser bör ges till kvinnor oavsett etnisk tillhörighet, nationalitet, tro, världsåskådning och politisk övertygelse.
Särskild hänsyn bör tas till forskning av internationell karaktär och som är av särskild betydelse, antingen när det gäller temat eller hur enskilda forskningsprojekt utförs.
Utmärkelser bör ges för prestationer i kreativt vetenskapligt arbete, och forskningsbidrag bör ges till syfte att effektivt och direkt stödja genomförandet av forskningsprojekt, inte organisationen av sådana projekt.
Särskild vikt bör läggas vid att utmärkelserna och forskningsbidrag av lämpligt belopp kan delas ut, varpå det kan vara lämpligt att tilldela dem endast till ett eller två vetenskapliga områden i stället mindre belopp fördelas över en mängd olika områden. Därför kan Kungliga vetenskapsakademien besluta att inte ge årliga utmärkelser. Åtminstone vart tredje år ska minst en utmärkelse delas ut och varje pris får inte vara mindre än summan som kan delas ut varje år.
I synnerhet är Kungliga vetenskapsakademien behörig
(a) att besluta att skäligt belopp av stiftelsens årliga ränteintäkter tillskrivs stiftelsens kapital; och
(b) att samtliga kostnader som uppstår i samband med stiftelsens uppgifter ska finansieras av stiftelsens ränteintäkter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hedwigstiftelsen
Organisationsnummer:802482-2283
Adress:
  • Kungl. Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 Stockholm
Telefonnummer:08-673 95 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS